رشد ۱۶ درصدی هزینه تولید در سال ۹۳/کدام بخش‌ها بیشترین تاثیر را داشتند؟

به گزارش اقتصادنیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال۹۳ با ۱۶٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ به عدد ۱۹۲ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۹۲ عدد ۱۶۵٫۴ بوده و نسبت به سال ۹۱ معادل ۲۸٫۳…