دو پیش‌نیاز سیاست جدید مسکن

گروه مسکن: تجربه‌ای که از اجرای برنامه «ساخت انبوه مسکن ارزان‌قیمت روی زمین صفر» در قالب «مسکن‌ مهر» به دست آمده است، به سیاست‌گذار بخش مسکن تکلیف می‌کند، قبل از پیاده‌سازی هر نوع برنامه جدید از جمله «مسکن ‌اجتماعی» یا…