اتاق فردا و توسعه صادرات غیرنفتی

مهندس حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران براساس آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله آمده، ایران باید تا افق ۱۴۰۴ بتواند درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش داده و از محل صادرات غیرنفتی دست‌کم به ۸۰ درصد…

آخرین سکانس هفتمین دوره اتاق بازرگانی

بمانجان ندیمی: آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۳ با آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هفتم نیز همراه بود. در این جلسه، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، دبیرخانه شورای…