ضرورت تشریح وظایف متولی صادرات فولاد کشور

مهندس باقر دزفولی مشاور امور فلزات با توجه به طرح جامع فولاد کشور که اخیرا توسط شرکت ملی فولاد ایران در معرض بررسی کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته، قرار است بر اساس این طرح تا افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، صادرات محصولات…