اثر افت نفت بر کسب‌وکارها

دنیای اقتصاد: واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» با بررسی روند کاهش ۶۰ درصدی بهای نفت، اثر این افت قیمت را بر کسب و کارهای کشور در سال ۹۴ بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، کاهش قیمت نفت با تشدید…