اشتغال و بهبود فضای کسب‌و‌کار

نصرالله محمدحسین فلاح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت یکی از ویژگی‌های اجتماعی ما کمبود مشارکت عمومی و ضعف تاثیر خلاقیت فردی در حل دشواری‌های اجتماعی است. همه مردم چشم امید به دولتمردان دارند تا شاید کنش‌های ایشان گره از کارهای…