بازار ورق عربستان در رکود

در عربستان با این که قیمت ورق وارداتی بالا رفته ولی کارخانه حدید سابیک قیمت های دسامبر را ثابت نگه داشته چون تقاضا ضعیف است. قیمت های وارداتی دو هفته اخیر ۵ تا ۲۵ دلار بالا رفته چون هزینه مواد…

نگاهی به بازار مقاطع امریکا

افت قیمت قراضه و رکود تقاضا در بازار مقاطع امریکا موجب شده بازار میلگرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.  از طرفی پرونده آنتی دامپینگ جدید برای عرضه کننده های اصلی میلگرد به امریکا باز شده که می تواند موجب رشد…

قراضه سی آی اس در سکوت

تعطیلات مذهبی در خاور میانه و افریقای جنوبی بر بازار قراضه سی آی اس اثر منفی گذاشته و رکود بازار مقاطع وضعیت بازار قراضه را بدتر کرده است.  قراضه آ۳ سی آی اس با ۱۱ دلار افت هفتگی به ۱۹۲…