استانداردهای درب، پنجره و چارچوب های فولادی به روز شد

استانداردهای پروفیل های ساختمانی توسط کمیته استاندارد سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به روز شود. مهندس سید ابراهیم حسینی مهربان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اعلام این خبر افزود: کمیته…

استانداردهای درب، پنجره و چارچوب های فولادی به روز شد

مهندس سید ابراهیم حسینی مهربان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اعلام این خبر افزود: کمیته استاندارد سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در نشستی با حضور نمایندگان تمامی ذینفعان اقدام به…