روش تولید مقاطع درز جوش ( نورد سرد )

اصطلاح درز جوش به پروفیل هائی اطلاق میشود که در فرایند تولید آن از جوش القائی فرکانس بالا استفاده می گردد. این نوع جوش برای پیوستگی در امتداد لبه های ورق فولادی که به شکل لوله در آمده اند کاربرد دارد . با بالا بردن دمای درز لوله به نزدیکی نقطه ذوب و گذراندن آن از دروازه جوش لبه های ورق به همدیگر متصل شده و جوش می خورند. روش تولید پروفیلهای فولادی را میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد.

 

نواربری ( slitting )

خط نواربری با ظرفیت ۲۵۰ تن روزانه و در یک شیفت کاری واحد تامین نوارهای مورد نیاز جهت تغذیه خطوط تولید میباشد. کویلهای خریداری شده عمدتا” با عرضهای ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتر بوده و جهت تبدیل آنها به عرضهای مورد نیاز برای محصولات لوله و پروفیل ابتدا به عرضهای دلخواه به صورت تسمه های باریکتر نواربری میشوند. این عملیات به دلیل حساسیت در عرض نوارهای مورد نیاز به محاسبات بسیار دقیق نیاز دارد.زیرا اختلاف در عرض این نوارها منجر به تولید محصول غیر قابل عرضه میگردد. وزن هر یک ازحلقه های رول قبل از نواربری بین ۱۳ تا ۲۵ تن میباشد و با عبور از تیغه های برش به ۷ تا ۱۰ حلقه باریکتر تبدیل میگردد. این نوارها توسط جرثقیل برروی واگن منتقل شده وبه ابتدای خطوط تولید ارسال میگردند.

فرمینگ ( forming )

ورق فولادی که باعرضهای مناسب جهت تولید محصولات نواربری شده اند از منبع تغذیه (خازن ) به قسمت فرمینگ هدایت میگردد و پس از عبور از قالبها تدریجا” به شکل لوله در می آیند.این قسمت شامل میز جوش- دروازه- قالب-راهنما-گیربکس و گاردان میباشد ونیروی محرکه آن توسط موتورهای DC یاAC تامین میگردد.

جوش ( welding )

لوله ای که از قسمت فرمینگ به این قسمت هدایت گردیده دارای درز است و باید لبه های آن بهم متصل شوند.این اتصال توسط جوش القائی فرکانس بالا توسط دستگاه جوش تامین میگردد بدین معنا که لوله در دو لبه با القا الکتریسیته به نقطه ذوب نزدیک شده وبا گذر از قالبهای دروازه جوش به هم می پیوندند و پس از پلیسه گیری و خنک سازی به مرحله سایزینگ میرسد.

 

سایزینگ ( sizing )

در این قسمت لوله به صورت تدریجی و با عبور از قالب ها تغییر شکل داده میشود و به نهایتا” به مقاطع چهار ضلعی یا پروفیل تبدیل میشود.این قسمت شامل میز-دروازه- قالب – راهنما – تورک هد – گیربکس و گاردان میباشد ونیروی محرکه اینقسمت نیز توسط موتورهای DC یا AC تامین میگردد. پس از ابعاد بندی (سایزینگ ) ، محصول در متراژ معین توسط اره اتوماتیک بریده وسپس بسته بندی می گردد.