محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x10 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 1430 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 179 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x12 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن بسته: 1430 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 179 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x4 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1460 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 91.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 16
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x5 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1830 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 114.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 16
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x6 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1640 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 137 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x100x8 میلیمتر

  ابعاد: 100*150 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1810 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 226 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8