محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x10 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 278 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x12 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 278 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x4 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 112 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x5 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 141 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x6 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 165 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x100x8 میلیمتر

  ابعاد: 100*200 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 217 کیلوگرم