محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 100x60x2 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 30 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 35
 • قوطی مستطیل 100x60x2.5 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 37 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مستطیل 100x60x2.8 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 45 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 100x60x3 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 44.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مستطیل 100x60x4 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1150 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 57.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 100x60x5 میلی متر

  ابعاد: 100x60 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1450 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 72.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20