محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 120x40x2 میلی متر

  ابعاد: 120x40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 30.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مستطیل 120x40x2.5 میلی متر

  ابعاد: 120x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 37.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مستطیل 120x40x2.8 میلی متر

  ابعاد: 120x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 41.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 120x40x3 میلی متر

  ابعاد: 120x40 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 43.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 120x40x4 میلی متر

  ابعاد: 120x40 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1170 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 58.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20