محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 120x80x2 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 900 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 37.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 120x80x2.5 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 46.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x80x2.8 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 51.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x80x3 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 56 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x80x4 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1170 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 73 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 16
 • قوطی مستطیل 120x80x5 میلی متر

  ابعاد: 120x80 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 91 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12