محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x10 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 2160 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 270 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x12 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن بسته: 2600 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 325 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x4 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1340 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 112 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x5 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1670 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 139 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x6 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1910 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 159 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 150x150x8 میلیمتر

  ابعاد: 150*150 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1750 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 219 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8