محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x10 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 1740 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 290 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 6
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x12 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 337 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x4 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 117 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 9
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x5 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1320 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 147 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 9
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x6 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1590 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 177 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 9
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 160x160x8 میلیمتر

  ابعاد: 160*160 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1400 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 234 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 6