محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 180x180x10 میلیمتر

  ابعاد: 180*180 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 330 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 180x180x12 میلیمتر

  ابعاد: 180*180 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 394 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 180x180x5 میلیمتر

  ابعاد: 180*180 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 168 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 180x180x6 میلیمتر

  ابعاد: 180*180 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 200 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 180x180x8 میلیمتر

  ابعاد: 180*180 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 266 کیلوگرم