محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x10 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 356 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x12 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 424 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x4 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 149 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x5 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 177 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x6 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 223 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 200x200x8 میلیمتر

  ابعاد: 200*200 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 281 کیلوگرم