محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 400x200x10 میلیمتر

  ابعاد: 200*400 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1078 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 400x200x12 میلیمتر

  ابعاد: 200*400 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1288 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 400x200x15 میلیمتر

  ابعاد: 200*400 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1603 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 400x200x8 میلیمتر

  ابعاد: 200*400 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 866 کیلوگرم