محصولات

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 20x10x1.5 میلی متر

  ابعاد: 20x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 860 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 216
 • قوطی مستطیل 20x10x1.8 میلی متر

  ابعاد: 20x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 4.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 192
 • قوطی مستطیل 20x10x2 میلی متر

  ابعاد: 20x10 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 5.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 192