محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 20×20 میلیمتر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 7.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 150
 • پروفیل کنگره 20×20 میلیمتر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 7.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 150
 • قوطی مربع 20x20x1.5 میلی متر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 5.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 180
 • قوطی مربع 20x20x1.8 میلی متر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 6.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 150
 • قوطی مربع 20x20x2 میلی متر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 7.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 150
 • قوطی مربع 20x20x2.5 میلی متر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 110