محصولات

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 25x10x1.5 میلی متر

  ابعاد: 25x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 4.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 200
 • قوطی مستطیل 25x10x1.8 میلی متر

  ابعاد: 25x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 910 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 5.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 160
 • قوطی مستطیل 25x10x2 میلی متر

  ابعاد: 25x10 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 6.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 160