محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 25×25 میلیمتر

  ابعاد: 25×25 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 9.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مربع 25x25x1.5 میلی متر

  ابعاد: 25*25 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 6.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 144
 • قوطی مربع 25x25x1.8 میلی متر

  ابعاد: 25*25 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 8.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مربع 25x25x2 میلی متر

  ابعاد: 25*25 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مربع 25x25x2.5 میلی متر

  ابعاد: 25*25 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 11.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 90