محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x300x10 میلیمتر

  ابعاد: 300*500 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1455 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x300x12 میلیمتر

  ابعاد: 300*500 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1740 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x300x15 میلیمتر

  ابعاد: 300*500 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2168 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x300x20 میلیمتر

  ابعاد: 300*500 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2882 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x300x8 میلیمتر

  ابعاد: 300*500 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1168 کیلوگرم