محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 350x350x10 میلیمتر

  ابعاد: 350*350 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1266 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 350x350x12 میلیمتر

  ابعاد: 350*350 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1514 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 350x350x15 میلیمتر

  ابعاد: 350*350 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1886 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 350x350x20 میلیمتر

  ابعاد: 350*350 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2505 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 350x350x8 میلیمتر

  ابعاد: 350*350 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1017 کیلوگرم