محصولات

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 35x35x1.5 میلی متر

  ابعاد:35*35
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 960کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 9.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 99
 • قوطی مربع 35x35x1.8 میلی متر

  ابعاد:35*35
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 81
 • قوطی مربع 35x35x2 میلی متر

  ابعاد:35*35
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 12.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 81