محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x400x10 میلیمتر

  ابعاد: 400*500 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1643 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x400x12 میلیمتر

  ابعاد: 400*500 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1966 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x400x15 میلیمتر

  ابعاد: 400*500 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2168 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x400x20 میلیمتر

  ابعاد: 400*500 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2882 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x400x8 میلیمتر

  ابعاد: 400*500 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1318 کیلوگرم