محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 600x400x10 میلیمتر

  ابعاد: 400*600 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1832 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 600x400x12 میلیمتر

  ابعاد: 400*600 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2192 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 600x400x15 میلیمتر

  ابعاد: 400*600 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2734 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 600x400x20 میلیمتر

  ابعاد: 400*600 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 3636 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 600x400x8 میلیمتر

  ابعاد: 400*600 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1469 کیلوگرم