محصولات

فیلتر ها

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 40x10x1.5 میلی متر

  ابعاد: 40x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 6.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 144
 • قوطی مستطیل 40x10x1.8 میلی متر

  ابعاد: 40x10 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 8.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مستطیل 40x10x2 میلی متر

  ابعاد: 40x10 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 9 کیلوگرم
  تعداد در بسته:120