محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 450x450x10 میلیمتر

  ابعاد: 450*450 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1643 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 450x450x12 میلیمتر

  ابعاد: 450*450 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1966 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 450x450x15 میلیمتر

  ابعاد: 450*450 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2451 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 450x450x20 میلیمتر

  ابعاد: 450*450 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 3259 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 450x450x8 میلیمتر

  ابعاد: 450*450 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1318 کیلوگرم