محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x500x10 میلیمتر

  ابعاد: 500*500 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1832 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x500x12 میلیمتر

  ابعاد: 500*500 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2192 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x500x15 میلیمتر

  ابعاد: 500*500 میلیمتر
  ضخامت: 15 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 2734 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x500x20 میلیمتر

  ابعاد: 500*500 میلیمتر
  ضخامت: 20 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 3636 کیلوگرم
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 500x500x8 میلیمتر

  ابعاد: 500*500 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن (شاخه 6 متری): 1469 کیلوگرم