محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 50x30x1.8 میلی متر

  ابعاد: 50x30 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مستطیل 50x30x2 میلی متر

  ابعاد: 50x30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مستطیل 50x30x2.5 میلی متر

  ابعاد: 50x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 18.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 50x30x2.8 میلی متر

  ابعاد: 50x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 21 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مستطیل 50x30x3 میلی متر

  ابعاد: 50x30 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1060 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 22.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48