محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 50×50 میلیمتر

  ابعاد: 50×50 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 54
 • پروفیل کنگره 50×50 میلیمتر

  ابعاد: 50×50 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 54
 • قوطی مربع 50x50x1.5 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 13.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مربع 50x50x1.8 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 910 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 16.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 54
 • قوطی مربع 50x50x2 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 54
 • قوطی مربع 50x50x2.5 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 23 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 45
 • قوطی مربع 50x50x2.8 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 950 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 26.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مربع 50x50x3 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 27.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مربع 50x50x4 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 35.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مربع 50x50x5 میلی متر

  ابعاد: 50*50 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 44.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25