محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 70x70x1.8 میلی متر

  ابعاد: 70*70 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 23.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 42
 • قوطی مربع 70x70x2 میلی متر

  ابعاد: 70*70 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 26 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 42
 • قوطی مربع 70x70x2.5 میلی متر

  ابعاد: 70*70 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 32.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مربع 70x70x2.8 میلی متر

  ابعاد: 70*70 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 36.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مربع 70x70x3 میلی متر

  ابعاد: 70*70 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 39.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24