محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 80x60x2 میلی متر

  ابعاد: 80x60 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 26 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 42
 • قوطی مستطیل 80x60x2.5 میلی متر

  ابعاد: 80x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 32.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مستطیل 80x60x2.8 میلی متر

  ابعاد: 80x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 36.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 80x60x3 میلی متر

  ابعاد: 80x60 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 40 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 80x60x4 میلی متر

  ابعاد: 80x60 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1560 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 52 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30