محصولات

Measurement table

 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x10 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 278 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x12 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 278 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x4 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 4 mm
  Weight (per 6 meter tube): 112 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x5 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 5 mm
  Weight (per 6 meter tube): 141 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x6 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 6 mm
  Weight (per 6 meter tube): 165 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x8 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 217 Kg