محصولات

Measurement table

 • Hollow Structural Section(HSS) 180x180x10 mm

  Dimension: 180*180 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 330 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 180x180x12 mm

  Dimension: 180*180 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 394 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 180x180x5 mm

  Dimension: 180*180 mm
  Thickness: 5 mm
  Weight (per 6 meter tube): 168 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 180x180x6 mm

  Dimension: 180*180 mm
  Thickness: 6 mm
  Weight (per 6 meter tube): 200 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 180x180x8 mm

  Dimension: 180*180 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 266 Kg