محصولات

Measurement table

 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x10 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 356 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x12 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 424 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x4 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 4 mm
  Weight (per 6 meter tube): 149 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x5 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 5 mm
  Weight (per 6 meter tube): 177 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x6 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 6 mm
  Weight (per 6 meter tube): 223 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x200x8 mm

  Dimension: 200*200 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 281 Kg