محصولات

Measurement table

 • Hollow Structural Section(HSS) 400x200x10 mm

  Dimension: 200*400 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1078 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 400x200x12 mm

  Dimension: 200*400 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1288 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 400x200x15 mm

  Dimension: 200*400 mm
  Thickness: 15 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1603 Kg
 • Hollow Structural Section(HSS) 400x200x8 mm

  Dimension: 200*400 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 866 Kg