محصولات

Dimensions

Thickness

Measurement table

 • Corner Hammered Profile 40×60 mm

  Dimension: 60×40 mm
  Thickness: 2 mm
  Weight: 1040 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 18.6 kg
  Weight (per 6 meter tube): 56
 • Pattern and Corner Hammered Profile 40×60 mm

  Dimension: 60×40 mm
  Thickness: 2 mm
  Weight: 1040 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 18.6 kg
  Weight (per 6 meter tube): 56
 • Rectangular Tube 60x40x1.5 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 1.5 mm
  Weight: 970 kg
  Weight (per 6 meter tube): 13.9 kg
  Quantity per package: 70
 • Rectangular Tube 60x40x1.8 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 1.8 mm
  Weight: 930 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 16.7 Kg
  Quantity per package: 56
 • Rectangular Tube 60x40x2 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 2 mm
  Weight: 1040 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 18.6 kg
  Quantity per package: 56
 • Rectangular Tube 60x40x2.5 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 2.5 mm
  Weight: 1130 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 23 kg
  Quantity per package: 49
 • Rectangular Tube 60x40x2.8 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 2.8 mm
  Weight: 1090 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 26 Kg
  Quantity per package: 42
 • Rectangular Tube 60x40x3 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 3 mm
  Weight: 1000 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 27.8 Kg
  Quantity per package: 36
 • Rectangular Tube 60x40x4 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 4 mm
  Weight: 1080 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 36.1 Kg
  Quantity per package: 30
 • Rectangular Tube 60x40x5 mm

  Dimension: 60x40 mm
  Thickness: 5 mm
  Weight: 1120 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 44.8 Kg
  Quantity per package: 25