محصولات

Dimensions

Thickness

Measurement table

 • Hollow Structural Section (HSS) 400x300x20 mm

  Dimension: 300*400 mm
  Thickness: 20 mm
  Weight (per 6 meter tube): 2505 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 400x400x10 mm

  Dimension: 400*400 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1455 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 400x400x12 mm

  Dimension: 400*400 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1740 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 400x400x15 mm

  Dimension: 400*400 mm
  Thickness: 15 mm
  Weight (per 6 meter tube): 2168 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 400x400x20 mm

  Dimension: 400*400 mm
  Thickness: 20 mm
  Weight (per 6 meter tube): 2882 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 400x400x8 mm

  Dimension: 400*400 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1168 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 450x450x10 mm

  Dimension: 450*450 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1643 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 450x450x12 mm

  Dimension: 450*450 mm
  Thickness: 12 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1966 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 450x450x15 mm

  Dimension: 450*450 mm
  Thickness: 15 mm
  Weight (per 6 meter tube): 2451 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 450x450x20 mm

  Dimension: 450*450 mm
  Thickness: 20 mm
  Weight (per 6 meter tube): 3259 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 450x450x8 mm

  Dimension: 450*450 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1318 Kg
 • Hollow Structural Section (HSS) 500x300x10 mm

  Dimension: 300*500 mm
  Thickness: 10 mm
  Weight (per 6 meter tube): 1455 Kg