محصولات

جدول اندازه گیری

 • در و پنجره سپری 507 – 2 میلی متر

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • در و پنجره کلافی 508 – 2 میلی متر

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • در و پنجره لنگه دری 509 – 2 میلی متر

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70